Хруст, шум, гул в раздатке

Описание проблем с раздаткой